pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  30. 11. 2022, 11:12

NEWSLETTER PHARM MUNI

Farmaceutická fakulta připravuje nový studijní program Kosmetické prostředky

Kosmetika, péče o pokožku, vlasy a nehty, přírodní i syntetické materiály a jejich interakce s lidskými buňkami, to je výčet několika témat a oborů, které bude již brzy možnost studovat na brněnské Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity. V akademickém roce 2023/2024 plánuje fakulta otevřít nový bakalářský studijní program pro první desítky uchazečů. Tento studijní program bude naprosto unikátní svým obsahem a s obdobným multidisciplinárním zaměřením ho nenabízí žádná jiná vysoká škola v České republice.

Do MUNI Mendel Doctorandus byla přijata první studentka FaF

Představení nového podpůrného programu MUNI Mendel Doctorandus proběhlo již v polovině září, ale nyní vás můžeme seznámit s jeho první aktivní studentku. Do tohoto podpůrného programu byla přijata PharmDr. Gabriela Škovranová, která je studentkou studijního programu Farmakognosie. PharmDr. Gabriela Škovranová se ve svém výzkumu zabývá testováním antimikrobiální aktivity přírodních látek vůči rezistentním kmenům bakterií. Narůstající vznik rezistence mikroorganismů vůči dostupným antibiotikům představuje obrovský problém pro společnost a tím je motivován její výzkum, ve kterém se snaží najít aktivní sekundární metabolity účinné samostatně, ale také v kombinaci s antibiotiky.

Zástupci vedení farmaceutických fakult a univerzit se setkali ke společné diskuzi

Ve dnech 3. až 5. listopadu proběhlo v Hradci Králové tradiční pracovní setkání zástupců vedení farmaceutických fakult a univerzit Slovenské a České republiky. V rámci pracovního programu byly diskutovány aktuální problémy vzdělávací a tvůrčí činnosti v oblasti farmacie, otázky mezinárodní spolupráce a zejména propagace farmacie jako takové. „V rámci doprovodného programu jsme podnikli exkurzi do Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a Českého farmaceutického muzea v Kuksu,“ říká PharmDr. Jakub Treml, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj Farmaceutické fakulty v Brně.

Naši zástupci na mezinárodní konferenci klinické farmacie v Praze

Ve dnech 18. - 21. října 2022 se v hotelu Olšanka uskutečnilo mezinárodní sympozium klinické farmacie – 50th European Society of Clinical Pharmacy Prague Symposium 2022, pořádané Evropskou společností pro klinickou farmacii (ESCP). Hlavním tématem konference byla „Polyfarmakoterapie a stárnutí – vysoce individualizovaná, interdisciplinární, na pacienta orientovaná péče“. Slavnostního zahájení se zúčastnili i děkani českých farmaceutických fakult, naši fakultu reprezentoval prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. Za organizační výbor kongresu fakultu reprezentovala PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Naši zástupci debatovali se studenty gymnázia v Ostravě

V pátek 25. listopadu vyjeli naši zástupci do jednoho z ostravských gymnázií na zajímavou debatu se studenty, kteří si vybírají své budoucí studium a povolání. Studentka Farmaceutické fakulty v Brně Daniela Hlavatá a vyučující doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. navštívili v rámci tradičního Týdne vědy Matiční gymnázium v Ostravě. Celý týden tam v rámci zmíněné akce probíhaly poutavé přednášky a exkurze, které mají především maturantům představit cesty, kterými by se v budoucnu mohli vydat.

V pořadu Sama doma mluvil Jakub Treml

V listopadovém vydání pořadu Sama doma mluvil proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj FaF PharmDr. Jakub Treml, Ph.D. Hlavním tématem byl vývoj nových léčiv a antibiotická rezistence. Pokud jste vysílání nestihli, máme pro vás na něj odkaz zde.

 

V tištěném magazínu M vyšel rozhovor s prof. Šmejkalem

Listopadové číslo magazínu M přináší rozhovor s proděkanem pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci prof. PharmDr. Karlem Šmejkalem, Ph.D. V rozhovoru pan proděkan komentuje dění okolo přírodní látky Kratom, která se stala především v poslední době velice oblíbenou mezi studenty a mladými lidmi. Přečtěte si tento zajímavý rozhovor na velice aktuální téma.

Oddělení ICV představuje kurzy pro veřejnost

Oddělení ICV ve spolupráci s akademickými pracovníky pravidelně pořádá nespočet zajímavých kurzů pro veřejnost.  Na podzim jich proběhlo již několik a otvírá se kurz nový:

Interakce léčiv s potravinami, výživovými doplňky a vším mezi tím (10.10.-15.11.2022)

Přírodní léčiva v terapii běžných onemocnění (19.10.-23.11.2022)

Rostlinné extrakty v kosmetice a jejich možné využití při předčasném stárnutí pleti (4.-11.10.2022)

a zítra začíná: Toxikologie přírodních látek (29.11.2022 - 24.1.2023)

Přehled stávajících kurzů lze najít na webu ICV FaF a tvoří pouze malou část z témat, která mohou odborníci z naší fakulty veřejnosti nabídnout a rádi budeme tuto nabídku rozšiřovat. Pokud tedy máte náměty na zpracování dalších témat, neváhejte se ozvat.

S Erasmem do celého světa!

CZS otevřelo výběrová řízení pro mimoevropské studijní pobyty v akademickém roce 2023/24. Přihlášku si můžete podat do 15. prosince, a to v následujících programech: Partnerské univerzity, ISEP a Erasmus+ ICM. Více informací naleznete vždy na webu CZS. Zároveň také připomínáme, že je možné podávat přihlášky do programu Freemovers, přes který můžete vyjet na studijní pobyt nebo praktickou stáž kamkoliv na světě.

HR Award

HR Award informační okénko

  • Tento měsíc probíhá Hodnocení pro neakademické pracovníky, uzavírá se 28.11. a následně budeme zpracovávat data. O výsledku budete informováni v lednu 2023.
  • Tvoříme překlady interních dokumentů do angličtiny.
  • Je uzavřeno výběrové řízení na pozici Projektový manažer a nastupuje pan Mgr. Samo Laktič. Společně s ním od 1.12.2022 bude nastupovat na Ústav chemických léčiv paní/slečna Mgr. Karolína Šeligová jako Odborný pracovník (zkrácený úvazek) na projekt MUNI/G/1002/2021.
  • Zúčastnili jsme se 2.11. workshopu k IA HRS4R (tj. další stupeň certifikace HR AWARD, které nás v budoucnu čeká) s hodnotitelkou z evropské komise paní Giulianou Sabbatini, kde jsme načerpali mnoho doporučení tips & tricks, abychom mohli dosáhnout další mety.
  • V rámci OTMR (open – transparent – merit – based recrutiment) a vydání nové verze Řádu výběrového řízení MU, tvoříme Praktickou příručku k procesu výběrového řízení, uvedeme ji v život od 1.1.2023.

Upozorňujeme na další zajímavou nabídku vzdělávání. Je možné se přihlásit do semestrální vzdělávacího programu Dílna rozvoje pedagogických kompetencí, který je určen všem vyučujícím na Masarykově univerzitě, kteří se chtějí zdokonalovat v pedagogickém umění, chtějí vytvořit nový vyučovací předmět, renovovat svou současnou výuku, sdílet své zkušenosti a inspirovat se příklady dobré praxe ve výuce napříč celou univerzitou. Více informací naleznete na webu CERPEK. Přihlásit se můžete do 16. prosince 2022 prostřednictvím tohoto formuláře. V případě dotazů, neváhejte se na mě obrátit mackovah@pharm.muni.cz

Studijní agenda

Pro studenty 5. ročníků

28. 11. - 16. 12. Podání přihlášek ke státnicím
16. 1. - 3. 2. Státnicové období

 

Studijní agenda

Organizace podzimního semestru

12. 9. 2022 Začátek výuky
16. 12. 2022 Konec výuky
2. 1. - 10. 2. 2023 Zkouškové období

Sledujte nás na sociálních sítích!

Sledujte dění na fakultě na našich sociálních sítích:

Instagram – Wikipedie Instagram: @munipharm

File:Facebook icon 2013.svg - Wikimedia Commons Facebook: Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

Soubor:LinkedIn logo initials.png – Wikipedie LinkedIn: Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook