pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  31. 3. 2022, 14:24

NEWSLETTER PHARM MUNI

Farmaceutická fakulta usiluje o získání grantu v rámci ERA Chair projektu

S cílem posílit mezinárodní spolupráci a zvýšit prestiž Farmaceutické fakulty proběhla v čele s prof. Šmejkalem příprava ERA Chair projektu ExcellPharmTech. Jeho hlavním cílem je pokročit ve vývoji protinádorových RNA terapeutik pomocí zkoumání potenciálních způsobů zlepšení pronikání nanočástic RNA do hypovaskularizovaných nádorů. K dosažení cílů budou využity také dosavadní znalosti návrhu a vývoje aplikačních technologií vhodných pro klinické použití v onkologických aplikacích. Výzkum se zejména zaměří na duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC) a rakovinu plic. K dosažení vytyčených cílů přispěje přijetí prof. Davida Oupického jako vedoucího nově vytvořené výzkumné skupiny.

Prof. Oupický v současnosti působí na University of Nebraska Medical Center (USA) a je předním vědcem v oblasti nanočástic a jejich využití jako nosičů pro různé typy léčiv, včetně RNA.

Farmaceutická fakulta na Brněnských dnech prevence

V pátek 1. 4. budou studenti reprezentovat naši fakultu na zahájení kampaně Brněnské dny prevence, které bude probíhat  od 15 do 18 hodin na náměstí Svobody. 

Brněnské dny prevence je nová celoměstská kampaň pro širokou veřejnost, která se zaměřuje na civilizační choroby včetně cerebrovaskulárních, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Zástupci naší fakulty budou upozorňovat především na nebezpečí spojená se špatným užíváním antibiotik. 

 

 

Soutěž v magistraliter je zpět!

Po vynucené covidové pauze se opět na půdu fakulty vrací soutěž v magistraliter přípravě. Jako v minulosti je sponzorem soutěže společnost Fagron. Školní kolo se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022 v laboratořích č. 246 budovy č. 44. Přihlašovat se můžete  do 17. 4. 2022, přes tento formulář. 

Dva vítězové školního kola pojedou do společnosti Fagron, kde proběhne předání diplomů a hodnotných cen a také exkurze v jejich prostorách. Těšíme se na vás!

Studentské konference MUNI PHARM 2022: prodloužení termínu pro registraci

V dubnu proběhnou na naší fakultě dvě studentské konference:

 • Pro studenty magisterských programů se konference uskuteční 26. 4. 2022.
 • Konference pro Ph.D. studenty  bude probíhat 28. 4. 2022. 

Na Studentských vědeckých konferencích MUNI PHARM jsou každoročně oceněny nejlepší vědecké práce studentů Masarykovy univerzity jak magisterských, tak i doktorských studijních programů.

Rádi bychom vás informovali, že deadline pro podání přihlášky a zaslání abstraktu se prodlužuje až do 6. 4. 2022.

Hlavní důvody, proč se přihlásit:

 • možnost prezentovat svůj výzkum
 • získání zpětné vazby odborníků v oboru
 • první tři místa v každé sekci budou oceněna finančně formou tvůrčího stipendia
 • nejlepší práce budou vybrány do nadnárodního kola Studentské vědecké konference
 • možnost zapsat si předmět Publikační činnost a získat za tuto aktivitu kredity
 • SVK je zapojena do CAS (Certifikátu aktivního studenta)

Odborně jsou konference zaměřeny na výzkum v oblasti farmacie, konkrétně farmaceutické chemie a analýzy, farmakognozie, toxikologie, experimentální a klinické farmakologie, molekulární biologie, farmaceutické technologie, sociální a klinické farmacie, farmakoekonomiky a farmaceutického práva.

Více informací a registrace: 

Vědecká studentská konference MSP Muni Pharm 2022 zde: O konferenci | Farmaceutická fakulta MU (muni.cz)

Vědecká studentská konference pro Ph.D. studenty 2022 zde: O konferenci | Farmaceutická fakulta MU (muni.cz)

​Těšíme se na Vás! 

Děkujeme Unii studentů farmacie za organizaci Plesu farmaceutů!

Tímto bychom rádi jménem celé fakulty poděkovali členům USF za skvěle odvedenou práci při organizaci plesu!

Kontaktní osoby k problematice sexuálního obtěžování

Aktuálně se na univerzitě řeší problematika sexuálního obtěžování. Na základě toho byli vybráni dva zaměstnanci za každou fakultu, kteří se budou této problematice věnovat. V současné době probíhají workshopy a školení vybraných kontaktních osob pod záštitou Poradenského centra. Organizační podrobnosti budou v rámci informační kampaně zaslány mailem všem zaměstnancům i studentům, a to včetně jmen fakultních kontaktních osob.

Promoce absolventů doktorského studia

Dne 25. 3. 2022 proběhly v Aule na Právnické fakultě MU promoce pro absolventy doktorského studia, během kterých si diplom převzali: 

 • PharmDr. Sabína Jurkaninová, Ph.D.
 • PharmDr. Dominik Rotrekl, Ph.D.
 • PharmDr. Dominik Grega, Ph.D.

Tímto bychom novým doktorům rádi pogratulovali! 

Příležitost

Praktické stáže Erasmus +

Věděli jste, že si díky programu Erasmus+ můžete splnit část vaší povinné praxe v zahraničí a získat stipendium 630 - 750 EUR na měsíc? 

+ 50 EUR příspěvek v rámci „Green Erasmus“, díky kterému si můžete požádat o příspěvek na ekologicky šetrnou dopravu, a to pokud se rozhodnete do zahraničí cestovat vlakem, autobusem, lodí nebo spolujízdou.

Přihlašovat se můžete do 30. 4. 2022

Erasmus+ navíc nabízí také možnost absolventské stáže, na kterou můžete vyjet i po státnicích! Přihlášku je ale nutné podat ještě během studia, tak neváhejte a přihlaste se do 30. 4. 2022. 

Všechny potřebné informace o programu Erasmus+ jsou k nalezení na stránkách CZS MU. Případně se můžete obrátit na: starav@pharm.muni.cz

22. ročník Filmového festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FFFIMU)

Již 22. ročník Filmového festivalu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FFFIMU) proběhne 20. 5. 2022 v 19.00. Festival opět nabídne krátkometrážní studentské filmy, které budou soutěžit o přízeň diváků a věcné ceny. Akce se uskuteční souběžně v Univerzitním kině Scala a na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

K festivalu se může připojit každý amatérský tvůrce se svým dílem, které splňuje dané požadavky. Hlavními kritérii jsou délka snímku, která by měla být nejvýše osm minut a snímek by měl být vytvořený v posledních třech letech. Přihlásit film je možné na https://festival.fi.muni.cz/, kde jsou i veškeré podrobnosti k festivalu.

Sledujte nás na sociálních sítích!

Sledujte dění na fakultě na našich sociálních sítích:

Instagram – Wikipedie Instagram: @munipharm

File:Facebook icon 2013.svg - Wikimedia Commons Facebook: Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

Soubor:LinkedIn logo initials.png – Wikipedie LinkedIn: Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

Studijní agenda

Pro studenty 5. ročníků

do 28. 2. kontrola a aktualizace témat diplomových prací v IS (změny provádí SO)
do 22. 4. odevzdání DP a splnění všech studijních povinnosti (zápočty, zkoušky)
25. 4. - 13. 5. podávání přihlášek ke SZZ přes IS
30. 5. - 3. 6. předpokládaný termín obhajob DP
6. 6. - 10. 6. předpokládaný termín SZZ

Více informací k závěru studia v MSP Farmacie v jarním semestru akademického roku 2021/2022 najdete zde na tomto odkazu.

 

Studijní agenda

Organizace jarního semestru

 • Do 13. 2. 2022: Zápis do jarního semestru
 • Do 13. 2. 2022: Zápis předmětů a seminárních skupin (změny v zápise do 27. 2. 2022)
 • 14. 2. 2022 – 23. 5. 2022: Výuka
 • 14. 5. 2022 – 1. 7. 2022: Zkouškové období

Covid 19

Aktualizovaný semafor

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem, jehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU. Aktuální barva je BÍLÁ

V současné době NENÍ provoz na fakultě nijak omezen a již není nutné nosit v budovách a při výuce respirátory, ani  jinou ochranu dýchacích cest. 

 

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook