STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

MAGISTERŠTÍ STUDENTI

26. 4. 2022

9:00 - 13:30, Pavilon farmacie I

 
O Konferenci

Kdo se může zúčastnit?

Aktivně se mohou účastnit studenti magisterských programů Masarykovy univerzity, kteří mají zájem prezentovat svůj výzkum v oblasti farmacie a získat zpětnou vazbu odborníků v oboru.

Dále se mohou účastnit studenti, akademičtí pracovníci a vědci, kteří si chtějí prezentace poslechnout a nechat se inspirovat.

Pozn.: U příspěvku je možné uvést sdílené prvoautorství, studenti pak ale musí vystoupit s prezentací společně. V případě výhry si stipendium rozdělí rovným dílem.

Jaký je harmonogram?

 • Začátek registrace 14. února 2022
 • Deadline pro přijímání abstraktů 6. dubna 2022 v 23:59 hod.
 • Konference 26. dubna 2022

Jaký bude formát?

Účastníci budou mít 10 minut pro prezentování výsledků své vědecké práce, po čemž bude následovat pětiminutová diskuse. Studenti mohou prezentovat jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Na základě počtu a typu přihlášených příspěvků bude odborný program konference rozdělen do dílčích sekcí. Předpokládané členění na odborné sekce je následující:

 • Chemická sekce
 • Biologická sekce
 • Sekce farmaceutické technologie
 • Sekce sociální a klinické farmacie

Co se bude hodnotit?

Odborná komise bude hodnotit tyto parametry:

 1. Kvalita abstraktu
 2. Srozumitelnost a úroveň prezentace
 3. Dodržení časového limitu pro prezentaci
 4. Podíl studenta na práci
 5. Schopnost reagovat v diskusi

Kde se bude SVK konat?

Vlastní konference proběhne 26. 04. 2022 v prostorách FaF MU (v případě nepříznivé epidemické situace proběhne konference online formou).

Proč se mám zúčastnit?

Účastníci, kteří se ve své sekci umístí na prvních třech místech, budou oceněni finančně formou stipendia a bude jim slavnostně předán diplom. Odborná komise vybere z pregraduálních studentů naší Farmaceutické fakulty reprezentanty do Nadnárodního kola Studentské vědecké konference, na které se setkají studenti 4 univerzit se studijním programem Farmacie (FaF UK v Hradci Králové, FaF MU v Brně, FaF UKo v Bratislavě a UVLF v Košicích). Zástupce České farmaceutické společnosti navíc vybere práci, které bude udělena cena České farmaceutické společnosti ČLS JEP.

Studentům, kteří budou pokračovat v následném studiu doktorských programů Farmaceutické fakulty, bude umožněno zapsat si předmět Publikační činnost a získat za tuto aktivitu kredity.

Zároveň je SVK zapsána do aktivit, díky nimž studenti mohou získat CAS (Certifikát aktivního studenta).

Jak mám připravit abstrakt?

Abstrakt musí být v anglickém jazyce. K vytvoření abstraktu použijte šablonu abstraktu. Inspirovat se můžete ve Sborníku abstrakt z minulých let, který najdete v Archivu MUNI Press.

Abstrakt ve formátu SVK-PříjmeníJméno.docx nahrajte prosím zde:

Nahrejte abstrakt

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit se k aktivní účasti můžete od 14. 2. 2021 vyplněním registračního formuláře, konference je bez poplatku pro všechny účastníky. Registrace pro aktivní účastníky společně se zasláním abstraktu bude uzavřena 6. 4. 2022.

Pozn. Pasivní účastníci konference se neregistrují.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info