O Konferenci

Datum konání:

28. 4. 2022

Deadline pro přihlášení a příjem abstraktů:

17. 4. 2022

Kdo se může účastnit?

Aktivně se mohou účastnit studenti doktorských programů Masarykovy univerzity, kteří mají zájem prezentovat svůj výzkum a získat zpětnou vazbu odborníků v oboru. A to v následujících sekcích:

  • Medicinal chemistry, Organic chemistry, Drug analysis, Analytical chemistry
  • Pharmacognosy, Phytochemistry
  • Pharmacology, Toxicology, Biochemistry, Molecular biology, Genetics
  • Pharmaceutical technology
  • Drug safety and quality, Social pharmacy, Public health, Clinical pharmacy, Pharmacoeconomics, Pharmacy law, etc.

Dále se mohou pasivně účastnit studenti, akademičtí pracovníci a vědci, kteří si chtějí prezentace poslechnout a nechat se inspirovat.

Pozn. Je možné u příspěvku uvést sdílené prvoautorství, studenti pak ale musí vystoupit s prezentací společně. V případě výhry si stipendium rozdělí rovným dílem.

Jaký je harmonogram?

  • Deadline pro přijímání abstraktů 17. dubna 2022
  • Datum konání 28. dubna 2022

Jaký bude formát?

Účastníci budou mít 10 minut pro prezentování výsledků své vědecké práce, po čemž bude následovat 5minutová diskuse. Prezentace budou probíhat v anglickém jazyce.

Kde se bude SVK konat?

Letošní ročník Studentské vědecké konference proběhne v případě příznivé epidemiologické situace prezenčně v budově č. 45 Farmaceutické fakulty (Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno). V případě nepříznivé epidemiologické situace bude konference probíhat v online prostředí prostřednictvím MS Teams. O způsobu konání konference budou účastníci včas informováni.

Proč se mám zúčastnit?

Studenti si prohloubí své zkušenosti z prezentací výsledků své vědecké práce před odborným publikem. Studenti doktorských programů Farmaceutické fakulty si mohou zapsat předmět Publikační činnost a získat za tuto aktivitu kredity. Bude připraven sborník abstraktů.

Účastníci, kteří se ve své sekci umístí na prvních třech místech, budou navíc finančně oceněni formou stipendia a bude jim slavnostně předán diplom.

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit se můžete od 14. 2. 2022 do 17. 4. 2022 vyplněním registračního formuláře v záložce Registrace. Konference je bez poplatku pro všechny účastníky. Pasivní účastníci se neregistrují.

Kontakt

V případě dotazů nás kontaktujte na mailu: ssc@pharm.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info