pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  2021-01
19. 1. 2021, 10:15

NEWSLETTER PHARM MUNI

Přejeme všem to nejlepší do roku 2021!

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANKY

STUDIJNÍ AGENDA

ORGANIZACE STUDIA

Akademický rok 2020/2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 31. 8. 2021.
 
Podzim 2020
18. 1. 2021 – 26. 2. 2021     zkouškové období (6 týdnů)

Pro aktuální informace o způsobu průběhu jednotlivých zkoušek sledujte pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů. V případě nejasností kontaktujte Studijní oddělení.
V případě vstupu do budov univerzity a prezenční výuky nezapomínejte prosím na ochranu nosu a úst a dodržování bezpečných rozestupů.


Jaro 2021
11. 1. 2021 – 31. 1. 2021     registrace předmětů
25. 1. 2021                           zveřejnění rozvrhu
1. 2. 2021 – 28. 2. 2021       zápis předmětů a seminárních skupin
1. 3. 2021 – 28. 5. 2021       výuka (13 týdnů)
31. 5. 2021 – 9. 7. 2021       zkouškové období (6 týdnů)

Studijní katalog 2020/2021 je ke stažení zde.

Aktuální informace o organizaci výuky se připravují. Výuka bude pravděpodobně probíhat kombinací distanční (přednášky, semináře) a prezenční (laboratorní cvičení, vybrané semináře) výuky. 

PRO STUDENTY 5. ROČNÍKU:

do 28. 2.        kontrola a aktualizace témat diplomových prací v IS (změny provádí SO)
do 16. 4.        odevzdání DP a splnění všech studijních povinnosti (zápočty, zkoušky)
17. 4. - 9. 5.   podávání přihlášek ke SZZ přes IS
31. 5. - 4. 6.   předpokládaný termín obhajob DP
7. 6. - 11. 6.   předpokládaný termín SZZ

STALO SE

Akademický senát FaF MU

Dne 7. 1. 2021 se konalo historicky první zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty MU. Senát zasedal ve složení, které bylo zvoleno akademickou obcí v řádných volbách ve dnech 23. - 30. 11. 2020. 

Na zasedání bylo zvoleno Předsednictvo a některé další orgány a dále byla ustavena komise pro volbu děkana FaF MU.

PŘIPRAVUJEME

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám - REGISTRACE

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám bude letos probíhat online. Zájemci se mohou přihlašovat do 14. 2. 2021, samotný kurz začíná 15. 2. 2021. Informace i odkaz k přihlášce naleznete zde.

 

PŘIPRAVUJEME

Den otevřených dveří

Dne 29. 1. 2021 proběhne na FaF MU každoroční Den otevřených dveří. Vzhledem k situaci proběhne letos online formou. Více informací a možnost registrace najdete zde.

FAKULTA

Strategický záměr fakulty

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 proběhla prezentace Strategického záměru Farmaceutické fakulty MU pro roky 2021 až 2028 pro akademické pracovníky fakulty. Příslušný dokument najdete ve svých emailech, záznam z prezentace (video zde; další materiály zde).  Svoje návrhy a připomínky můžete i nadále vkládat do diskuze v MS Teams: Strategický záměr FaF MU a to do 22.1. do 12 h.

PERSONÁLNÍ

Novou projektovou manažerkou na FaF je od února Mgr. Hana Hurtová, kancelář má na Děkanátu fakulty, tzn. v přízemí budovy 45.

Ing. Iva Mládenková, Ph.D. ??

OCENĚNÍ A ÚSPĚCHY

Noví profesoři na fakultě

15. prosince 2020 podepsal prezident České republiky dekret, kterým je doc. Karel Šmejkal z Ústavu přírodních léčiv jmenován profesorem farmakognozie. Současně byl ke jmenování profesorem, tentokrát v oboru farmaceutické technologie, navržen vědeckou radou Univerzity Karlovy také doc. David Vetchý z Ústavu farmaceutické technologie. Oběma moc gratulujeme!

#MUNIPOMAHA

#MUNIPOMAHA

I my se jako fakulta zapojujeme do výzvy Okresního sdružení lékárníků Brno týkající se dobrovolnické pomoci v Očkovacím centru na brněnském Výstavišti! Naši studenti, zaměstnanci v čele s paní děkankou, doc. Opatřilovou, i absolventi od začátku února posílí týmy zdravotníků Očkovacího centra svou pomocí při rekonstituci vakcíny před její aplikací. Pomoci mohou studenti farmacie s praxí, farmaceuti i farmaceutičtí laboranti!

Dobrovolníci se mohou přihlásit prostřednictvím aplikace MUNI Pomáhá, která je ke stažení v Google Play i v Apple Store!

 

OCENĚNÍ A ÚSPĚCHY

Úspěšná obhajoba disertační práce a Cena Sanofi

Dne 15. 12. 2020 úspěšně obhájila svou disertační práci a získala tak titul Ph.D. naše studentka, PharmDr. Veronika Leláková, Ph.D. v "cotutelle" programu na základě bilaterální dohody mezi MUNI a francouzskou Université Côte D’Azur.

Studentka se zabývala hodnocením vlivu vybraných stilbenů na neuroprotekci u cévní mozkové příhody a potenciálu konkrétní molekuly zasáhnout do jednotlivých molekulárních mechanismů ischemické kaskády. Výzkum k disertační práci vznikl ve spolupráci mezi ÚMF FaF MUNI a Institutem molekulární a buněčné farmakologie (IPMC CNRS) University Côte D'Azur v Nice pod vedením doc. Jana Hoška, Dr. Catherine Heurteaux a Dr. Nicolase Blondeau.

Vysokou kvalitu práce potvrdila nejenom mezinárodní zkušební komise, ale i Francouzské velvyslanectví, které na půdě Francouzského institutu v Praze pod záštitou francouzského nobelisty Jean-Marie Lehna studentce udělilo Cenu Sanofi za farmacii 2020, 3. místo.

Paní doktorce Lelákové ze srdce gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů a ocenění!

PŘIPRAVUJEME

Match Making Event – Social Pharmacy – REGISTRACE

Přijměte pozvání na další kolo úspěšné online akce, jejímž cílem je navázání nových mezioborových výzkumných spoluprací napříč fakultami MU a integrace Farmaceutické fakulty do již probíhajících výzkumných projektů, tentokrát ve spolupráci šesti fakult na téma SOCIÁLNÍ FARMACIE. Využijte tuto mimořádnou příležitost, představte Váš výzkum a nabídněte spolupráci napříč obory, nebo si jen vyslechněte své kolegy. Věříme, že sdílení nápadů a kontaktů může podpořit budoucí společný výzkum a projekty.  

Máte zájem se připojit? Najít potenciální spolupracovníky? Prezentovat a sdílet svůj výzkum?

Navštivte webové stránky pro další informace. Prosím, registrujte se do 1. 2. 2021!

 

PŘÍPRAVUJEME

Studentská vědecká konference PHARM MUNI 2021 – REGISTRACE

Dne 2. 2. 2021 bude otevřena registrace na studentskou konferenci pořádanou naší fakultou, která je plánována na 27. 4. 2021. Odborně je konference zaměřena na výzkum v oblasti farmacie, konkrétně pak farmaceutické chemie a analýzy, farmakognozie, toxikologie, experimentální a klinické farmakologie, molekulární biologie, farmaceutické technologie, sociální a klinické farmacie.

Jste student/ka a chcete prezentovat svůj diplomový nebo disertační projekt a zúčastnit se soutěže? Navštivte webové stránky, kde jsou uvedeny podmínky účasti. Prosím, registrujte se do 15. 3. 2021!

STŘÍPKY Z PRAXE

OČKOVÁNÍ V LÉKÁRNÁCH?

S uvedením očkovacích látek proti SARS-COVID-9 na trh a potřebě v co nejkratší době proočkovat většinu obyvatel se opět objevují diskuze, zda by se lékárny měly a mohly zapojit do očkování pacientů. Zapojení lékárníků do očkování je v současné době běžné v některých zemích, např. Velké Británii nebo Norsku. V ČR to prozatím neumožňuje legislativa. Rozhovor s prezidentem ČLnK k tématu je možné si poslechnout zde.

STUDENT

X. International Video Contest of the Compostela Group of Universities

Compostela Group of Universities (CGU), jejíž jsme členem, každoročně oceňuje talent a audiovizuální kreativitu studentů členských univerzit prostřednictvím mezinárodní soutěže Video ContestTa vznikla jako iniciativa, která má studenty povzbudit k používání nových technologií a rozvíjet jejich dovednosti pro tvorbu audiovizuálního obsahu. Každý rok CGU uděluje dvě ceny: první cena je 1 000 EUR a druhá 400 EUR. Ocenění studenti navíc obdrží diplom uznání a jejich videa jsou šířena hlavními komunikačními platformami CGU. Podrobnější informace a podmínky o 10. ročníku této soutěže najdete zde.

STUDENT

UNIE STUDENTŮ FARMACIE

Unie studentů farmacie Vám děkuje za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou spolupráci. 

 

STUDENT

STÁŽ VE FIRMĚ TEVA NA MALTĚ

Na praxi nemusí jít člověk jen v rámci naší republiky - lékárny, farmaceutické firmy a další zajímavá místa lze navštívit po celém světě. Jak vypadala praxe na maltě ve firmě TEVA se můžete dočíst v článku Adély a Michaely zde

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook