pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  3. 5. 2023, 9:49

NEWSLETTER PHARM MUNI

Na FaF proběhla Studentská vědecká konference

V úterý 25. dubna prezentovali studenti doktorských i magisterských programů své výzkumné práce na tradiční akci. Z každé sekce byli vybrání 3 studenti, kteří budou oceněni formou stipendia. Z účastníků magisterské části konference byli také vybráni a nominováni studenti, kteří pojedou prezentovat na nadnárodní kolo SVK do sídla Zentivy v Praze. Jména vítězů jednotlivých kategorií si můžete přečíst zde.  Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další vědecké práci!

Úspěšné pokračování spolupráce v rámci nadnárodního projektu V4

Díky finanční podpoře projektu Visegrad Fund bylo umožněno navázání a postupné rozšiřování spolupráce tří prestižních farmaceutických fakult. Do řešení projektu se zapojily Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika), Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (Slovenská republika) a Farmaceutická fakulta Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polská republika). V rámci spolupráce proběhl v pátek 14. 4. vzdělávací workshop.

Mistrovství magistraliter přípravy

Ve čtvrtek u nás na fakultě proběhlo ve spolupráci se společností Fagron mistrovství v magistraliter přípravě. Na 8 soutěžících z řad studentů čekalo několik úloh zahrnujících nejen samotnou přípravu, ale i výpočty a organoleptickou analýzu surovin, se kterými se studenti ve cvičeních běžně setkávají. V první části dne připravovali všichni soutěžící čípky a gel, provedli organoleptickou analýzu patnácti vzorků a vypočetli příklady.  Více o soutěži, včetně jmen vítězů, si přečtěte zde. Děkujeme soutěžícím za účast a gratulujeme vítězům!

Představujeme nové přednosty ústavů FaF

V následujících medailoncích představíme všechny nově jmenované přednosty ústavů FaF. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho profesních i osobních úspěchů!

V dubnovém čísle jsme představili první tři, nyní v tomto newsletteru Vám představíme zbylé dva.

Květinův den 2023

Přijměte pozvání na Mezioborovou konferenci mladých farmakologů a toxikologů Květinův den 2023, která se uskuteční ve čtvrtek 25. května. Akce je pořádána Ústavem farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty MU, pod záštitou Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárního lékařství ČAZV. Přihlášky a registraci naleznete zde.

Přijďte si zasportovat a odpočinout!

MUNI Day se uskuteční ve čtvrtek 11. května – na který bylo vyhlášeno rektorské volno! – a zváni jsou jak zaměstnanci, tak studenti, nejen ti sportuchtiví. Nakonec, smyslem je také vzájemně se poznat, propojit a oddechnout si v závěru končícího semestru. Základní idea akce se nemění, první část dne bude vyhrazena sportovním aktivitám, které opět vyvrcholí florbalovým soubojem mezi výběrem fakult a tím rektorátním. Odpoledne pak bude v areálu kampusu probíhat volnější zábava za doprovodu hudby, chybět samozřejmě nebude občerstvení. Více informací naleznete zde. 

Na půdě fakulty jsme přivítali spolek absolventů

Na začátku dubna jsme přivítali milou návštěvu ze Spolku absolventů a přátel MU a prezentovali jsme jeho členům prostory Farmaceutické fakulty, včetně laboratoří a učeben. Spolek absolventů a přátel MU pořádá pravidelné akce, kterými jsou oblíbené exkurze na fakulty či jiná zajímavá pracoviště MU. Farmaceutická fakulta, která je nejnovější členkou rodiny Masarykovy univerzity, se velmi ráda zapojila do této aktivity a představila členům zázemí spojené s tematickou přednáškou o historii a aktuálních úspěších fakulty.

HR Award

HR Award informační okénko

Psychologické poradenství mohou využít i zaměstnanci

Využít psychologické poradenství mohou od 1. dubna i zaměstnanci Masarykovy univerzity. Jeho cílem je poskytnout podporu lidem, kteří se nacházejí v nesnadné nebo nestandardní pracovní či osobní situaci. Benefit se týká zaměstnanců s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším. Bezplatné jsou až tři konzultace. Podrobnější informace, včetně odkazu do rezervačního systému, naleznete v Portálu MU v sekci Poradenství pro zaměstnance. Případně lze využít e-mail psycholog@muni.cz.

 

Členské poplatky – dobrovolné (nepovinné) členství

Členské poplatky, které hradí Farmaceutická fakulta MU za nepovinné členství zaměstnanců v různých společnostech, institucích a organizacích, budou vždy dodaněny ve mzdě zaměstnance jako nepeněžní příjem. Bližší informace naleznete v e-mailu od Ing. Marie Čadové s názvem „Informace ke zdanění členských příspěvků hrazených v rámci MU“ ze dne 18. dubna 2023.

 

Jaké správné údaje musí mít e-neschopenka

V případě vyplňování e-neschopenky s vaším lékařem, prosím, uvádějte vždy zaměstnavatele Masarykova univerzita (nikoliv Farmaceutická fakulta) a adresu zaměstnavatele: Žerotínovo náměstí 617/9, Brno‎, 602 00 (nikoliv Palackého třída 1946/1). Jinak se vaše e-neschopenka nepropojí se zaměstnavatelem – Masarykova univerzita a mzdová účetní se o ní nedozví. Děkujeme.

 

Hodnocení akademických zaměstnanců

Od úterý 11. dubna 2023 probíhá roční hodnocení akademických zaměstnanců a zaměstnankyň Farmaceutické fakulty. Cílem je nejen posouzení pracovního výkonu v uplynulém období za oblast pedagogických, vědecko-výzkumných a organizačních aktivit, ale i nastavení cílů pro další období v oblasti výzkumu a výuky, a stanovení plánu osobního rozvoje a odborného růstu zaměstnanců a zaměstnankyň.

 

Směrnice Ochrana práv

S účinností od 1. dubna je k dispozici nová směrnice Masarykovy univerzity č. 1/2023 týkající se Ochrany práv.

Studijní agenda

Pro studenty 5. ročníků

24. 4. - 12. 5.   Podání přihlášek ke státnicím
29. 5. - 16. 6.   Státnicové období

 

Studijní agenda

Organizace jarního semestru

1. - 12. 2.          Zápis do semestru
1. - 12. 2.           Zápis předmětů
13. 2.                Začátek výuky
19. 5.                Konec výuky
22. 5. - 30. 6.     Zkouškové období

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook