pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  31. 10. 2022, 10:44

NEWSLETTER PHARM MUNI

Akce

FaF oslavila výroční jubileum 70 let ve velkém stylu!

V pátek 14. 10. nastal jeden z nejdůležitějších dní v roce pro naši Farmaceutickou fakultu. Slavili jsme výročí 70 let od vzniku fakulty v Brně. Přes den se konaly konference a přednášky, večer jsme pak hosty pozvali na neformální setkání v areálu kolejí Vinařská. Bohatý vzdělávací i společenský program byl připraven pro několik stovek hostů, kteří se na akci zaregistrovali. Přivítali jsme i vzácné hosty z hradecké a bratislavské farmaceutické fakulty a také zástupce vedení Masarykovy univerzity. Celý den se opravdu povedl a velice děkujeme přednášejícím, hostům, organizátorům a všem, kteří přidali pomocnou ruku k dílu.

Akce

Noc vědců přivítala zástupy malých i velkých badatelů

Letošní Noc vědců se opravdu vydařila. Na akci do brněnského kampusu, kde se prezentovala Farmaceutická fakulta, dorazily tisíce zvědavých návštěvníků. V brněnském kampusu si mohli užít popularizačně naučné aktivity na desítkách různých stanovišť. Pro účastníky jsme připravili stanoviště pojmenované Výroba léčivých gumových medvídků. Ačkoli bylo toto stanoviště umístěné ve venkovním prostoru bohunického kampusu a bylo docela chladno, byl o něj opravdu veliký zájem. Druhé stanoviště neslo název Vůně bylin – „není na světě rostlina, aby k něčemu nebyla“. Návštěvníci si na něm mohli zkusit poznávání rostlin podle vůně a dalších charakteristických prvků.

Oznámení

Od 1. 11. spouštíme Zaměstnanecký portál

Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 11. spouštíme Zaměstnanecký portál, který bude prvním rozcestníkem, který uvidíte po přihlášení do interních systémů MUNI. Zaměstnanecký portál, který měli někteří z vás již příležitost si vyzkoušet v rámci testovací fáze, bude sloužit všem zaměstnancům především ke zjednodušení a usnadnění práce se systémy MUNI. Každý z nás se s tím již setkal, že pro něj bylo obtížné nalézt klíčovou informaci v systémech IS, INET, na webových stránkách nebo dalších informačních kanálech Farmaceutické fakulty či Masarykovy univerzity. Hlavním cílem spuštění tohoto Portálu je, abyste všechny zásadní informace a odkazy nalezli přehledně strukturované na jednom místě.

4 z 5 doktorských programů vyhodnotila mezinárodní komise jako excelentní

V září hostila Farmaceutická fakulta MU významnou návštěvu z několika zahraničních univerzit v rámci hodnocení doktorských studijních programů pomocí komise International Scientific Advisory Board (ISAB). Cílem této třídenní schůzky bylo zajišťování a hodnocení kvality výzkumu a doktorského studia na úrovni samostatných pracovišť, resp. doktorských studijních programů Dovolujeme si s hrdostí oznámit, že 4 z 5 doktorských studijních programů na Farmaceutické fakultě byly hodnoceny jako excelentní. „Máme veľkú radosť, že medzinárodná hodnotiaca komisia vydala tak pozitívnu záverečnú správu o našich doktorandských programoch. Vnímame to samozrejme ako vizitku kvalitnej práce celého nášho tímu a nový impulz na ďalšie zlepšovanie doktorandských študijných programov,“ říká doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc., proděkan pro výzkum, doktorské studium a transfer technologií Farmaceutické fakulty.

Zvýšení prospěchových stipendií přináší novou motivaci pro studenty

Na začátku října se na Farmaceutické fakultě sešla Stipendijní komise, která projednávala prospěchová stipendia za výborné studijní výsledky v magisterském studiu Farmacie. Za předchozí akademický rok 2021/2022 byla přiznána tato stipendia 40 vynikajícím studentům s nejlepším studijním prospěchem. Věříme, že vyšší prospěchové stipendium bude další motivací pro šikovné a talentové studenty, kterých máme u nás fakultě velký počet,“ říká PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Děkan Farmaceutické fakulty převzal výroční pamětní medaili

V úterý 18. 10. se konalo slavnostní zasedání vědecké rady a akademického senátu u příležitosti 70. výročí založení Farmaceutické fakulty v Bratislavě. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví SK a zúčastnilo se jí mnoho význačných hostů. Významní hosté pronesli slavnostní proslovy a byla jim v rámci výročí jubilea 70 let předána pamětní medaile. Jedním z oceněných byl i děkan Farmaceutické fakulty v Brně prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, PhD.

21. století přináší rozhovor o budoucnosti 3D tisku ve farmacii

Listopadové číslo časopisu 21. století přináší poutavý rozhovor s jedním z našich předních akademiků, s PharmDr. Janem Elblem, Ph.D. Článek nese titulek Revoluce ve farmakologii: 3D tisk léků a pojednává o budoucím vývoji personalizovaných léčivých přípravků. Personalizovaná medicína představuje nový trend ve farmacii – tedy přizpůsobení léku potřebám konkrétního pacienta. Výzkum v oblasti 3D tisku je ještě v počátcích, ale má obrovský potenciál. V budoucnu by každá lékárna mohla disponovat 3D tiskárnou, na které by se tiskla nová léčiva v každodenním režimu.

Přípravné kurzy pro studium farmacie již běží!

Znáte někoho, kdo chce studovat na Farmaceutické fakultě? Nejlepší přípravou na obtížné příjímací zkoušky je přípravný kurz, který pořádá pro uchazeče sama fakulta. V rámci tohoto kurzu si oživí a doplní znalosti z chemie, biologie a fyziky, a budou tak připraveni na oborové testy, které všichni budoucí studenti naší fakulty musejí absolvovat. Kurz je členěn do 10 týdnů, z nichž část probíhá formou online výuky a část tvoří přijímací zkoušky nanečisto. Více informací naleznete zde.

HR Award

HR Award informační okénko

  • Probíhá nábor na pozici Projektový manažer/ka. Věříme, že do konce října bude ukončen a od nového roku přivítáme nového kolegu/kolegyni.
  • V nejbližší době začne první kolo Hodnocení pro neakademické zaměstnance (min. týden předem budou informování všichni zaměstnanci, kterých se to týká). Hodnocení probíhá jako interakce mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným. Je to příležitost nejen k ohodnocení pracovního výkonu a přístupu, ale také k nastavení vzájemné další spolupráce, motivace, nových pracovních cílů a v neposlední řadě slouží také jako podnět pro další rozvojové činnosti fakulty.
  • V rámci společenských eventů a „match-making“ aktivit Farmaceutická fakulta hostila například Oslavy výročí 70 let od svého vzniku, kdy uspořádala bohatý vzdělávací a kulturní program. Dále jsme organizovali Grilování děkanů, kde jsme měli příležitost se neformálně sejít. V neposlední řadě jsme se podíleli také na Noci vědců, které se mimo veřejnosti zúčastnilo v roli hostů i spoustu našich zaměstnanců.
  • V rámci tématu genderová rovnostGEP (Gender Equality Plan) a opatření proti sexuálnímu obtěžování a dalším formám genderově podmíněného násilí – jsme se zúčastnili workshopu na rektorátu MU 19.10. kde se probírala tato agenda a řešili jsme nastavení standardů kvality GE a užití v denní praxi.

Studijní agenda

Pro studenty 5. ročníků

28. 11. - 16. 12. Podání přihlášek ke státnicím
16. 1. - 3. 2. Státnicové období

 

Studijní agenda

Organizace podzimního semestru

12. 9. 2022 Začátek výuky
16. 12. 2022 Konec výuky
2. 1. - 10. 2. 2023 Zkouškové období

Sledujte nás na sociálních sítích!

Sledujte dění na fakultě na našich sociálních sítích:

Instagram – Wikipedie Instagram: @munipharm

File:Facebook icon 2013.svg - Wikimedia Commons Facebook: Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

Soubor:LinkedIn logo initials.png – Wikipedie LinkedIn: Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook