pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  2021-10
8. 10. 2021, 12:58

NEWSLETTER PHARM MUNI

FAKULTA

SLAVÍME 30 LET FARMACIE V BRNĚ

Pojďte si s námi připomenout 30 let od znovuobnovení Farmaceutické fakulty v Brně, kdy se vzdělávání a výzkum v oboru farmacie vrátily do Brna nejprve pod tehdejší Veterinární a farmaceutickou univerzitu a před více než rokem pod Masarykovu univerzitu.​

Program oslav zahájí 26. října od 10:00 v prostorách velké posluchárny pavilonu 44 a přilehlém okolí  slavnostní shromáždění akademické obce spojené s předáním pamětních medailí 30 oceněným. Na 13:00 chystají studenti kvíz, který zábavnou formou prověří, co víte o fakultě. Soutěžit o hodnotné ceny budou moci jednotlivci i dvou až tříčlenné týmy. Od 14:00 hodin zveme na komentované prohlídky. Chybět nebude dobré jídlo a pití. Na akci je ale třeba se registrovat.  

Děkan Farmaceutické fakulty MU vyhlásil na tento den děkanské volno.         

Program oslav a registrace

TECHNOLOGICKÝ DEN 2021

Nejnovější poznatky a novinky z oblasti farmaceutické technologie a souvisejících oborů jako je problematika vakcín nebo kosmetických přípravků představí odborníci a experti na tradiční konferenci Technologický den 2021, která se koná 25. října jako součást programu oslav 30 let farmacie v Brně. Letošní ročník bude probíhat hybridní formou, je tedy možné se zúčastnit jak prezenčně, tak online.  

 
Registrace

AKCE

Neformální setkání studentů a zaměstnanců

Děkan Farmaceutické fakulty MU zve studenty a zaměstnance na neformální setkání, které se uskuteční v pátek 15. října od 14:00 za příznivého počasí před pavilonem 45 symbolicky kolem stromu s bylinkovou zahradou, v případě deště se schováme do suterénu budovy 44.  Pro zpříjemnění pátečního odpoledne, kde bude prostor debatovat o věcech vážných i nevážných, pro vás chystáme něco z grilu k zakousnutí, ale i pivo a nealko na zapití.

STUDIJNÍ AGENDA

ORGANIZACE STUDIA

V souladu s aktuálními opatřeními pokračuje výuka v podzimním semestru 2021/2022 prezenčně.
Počet přítomných studentů na výuce v jedné místnosti je limitován na 150. Rozvrhové akce (přednášky některých povinných předmětů) s vyšším počtem zapsaných studentů budou zároveň streamovány a k účasti na prezenční výuce bude nutná registrace studentů.  
Ochrana dýchacích cest (respirátor) je povinná ve společných prostorech, při přechodu mezi výukovými akcemi. Studenti usazeni v lavicích a vyučující při poskytování vzdělání nemusí mít nasazený respirátor. 
Pro aktuální informace sledujte pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů.
V případě administrativních problémů souvisejících se studiem kontaktujte Studijní oddělení.

Podzim 2021
13. 9. 2021 – 17. 12. 2021 výuka (14 týdnů)
3. 1. 2022 – 11. 2. 2022 zkouškové období (6 týdnů)


Pokyny k závěru studia v MSP Farmacie v podzimním semestru 2021/2022.

Studijní katalog 2021/2022 je ke stažení zde. 

ÚSPĚCHY

Jozef Kolář získal Medaili Eduarda Skarnitzla

U příležitosti 150. výročí založení České farmaceutické společnosti ČLS JEP byla na slavnostním shromáždění 22. září 2021 v Praze udělena doc. RNDr. Jozefu Kolářovi, CSc. z Ústavu aplikované farmacie FaF MU Medaile Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Gratulujeme!  

INTERNACIONALIZACE

Zemí, odkud máme studenty, přibylo

Do akademického roku 2021/2022 nastoupilo 12 nových studentů ze zahraničí. Opět se nám rozšířil seznam zemí, odkud studenti pochází, a tak máme nově studenty například z Francie, Norska, Egypta nebo Thajska. Kromě kmenových studentů anglického studijního programu přijelo na naši fakultu také 31 Erasmus studentů, kteří v Brně stráví podzimní semestr. 

Díky vládnímu stipendiu MŠMT přijede během několika týdnů také studentka doktorského studia z Ruska, která bude dva měsíce působit na Ústavu molekulární farmacie.

 

INTERNACIONALIZACE

Erasmus+ zve na praktické pobyty

Až do 31. října je otevřené další kolo sběru přihlášek na praktické pobyty v programu Erasmus+. Studenti si musí sami zajistit přijetí na hostující instituci. Tento program je otevřen nejen magisterským studentům, ale i studentům doktorských programů. Na stáže mohou vyrazit i absolventi, zde platí podmínka, že výběrovým řízením musí uchazeč projít ještě jako student. Výjezdy v akademickém roce 2021/2022 je stále ještě možné realizovat i ve Velké Británii. Nicméně studenti si musí požádat o víza bez ohledu na délku stáže. 

Více informací k programu najdete na webu CZS

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ICV nabízí nové kurzy

Tři nové kurzy v gesci Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) startují na podzim. Těm, kteří se chtějí vyznat ve složení kosmetických přípravků a naučit se, jak si vybrat ten správný podle typu pleti, je určen kurz Kosmetické prostředky v péči o pokožku: Poznejte je blíž!který poběží od 3. listopadu 2021 do 9. února 2022. 

Na aktuální problém vlivu účinných a léčivých látek na životní prostředí se zase zaměřuje kurz Interakce léčiv a životního prostředí: Je to vlastně problém? Jde o látky obsažené například v kosmetických přípravcích užívaných pro naši hygienu, v lécích na civilizační nemoci ale i lécích proti rakovině. Kurz je plánovaný od 2. listopadu 2021 do 7. prosince 2021. Od konce listopadu bude probíhat také kurz Management ve farmacii.

Na oba kurzy se lze hlásit prostřednictvím Obchodního centra MU.

STUDENTI

V čele USF je nový výbor

Unie studentů farmacie představila výbor pro akademický rok 2021/2022. Role prezidentky se ujala Jana Melicharová, tajemnicí je Jaroslava Jamrichová, pokladníkem pak Ondřej Smištík. Hana Magdalena Klanicová bude viceprezidentkou pro zahraničí a koordinátorkou pro tuto oblast Terezie Kučíková. PR si vzala na starosti viceprezidentka Daniela Hlavatá a koordinátorka Rozálie Pavlišová. Viceprezidentkou pro vnitřní vztahy je Marta Víková a pro vzdělávání Marie Bardodějová. Koordinovat akce budou Anita Pémová a Kateřina Bartoňová. Součástí výboru je revizní komise ve složení Barbora Tvarůžková a Tereza Staňková.

 

AKTUÁLNĚ

Ze zasedání AS MU

Akademický senát diskutoval o podpoře pro oběti sexuálního obtěžování. Nově bude obětem prostřednictvím "průvodců" poskytnuta intervence zdarma a bude se dále řešit s odborným pracovištěm Persefona. Do budoucna by měla mít univerzita své vlastní vyškolené poradce. Po nahlášení se na řešení bude podílet personální i právní oddělení tak, aby bylo vyřešeno nejen ze strany oběti, ale také pachatele. 

Senát také schválil dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality MU 2020, Souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má MU účast v roce 2020 (5 spin-off obchodních společností a 5 neziskových organizací).

PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ AKCÍ

11. - 15. 10.  Erasmus Days na FaF

15. 10. Setkání studentů a zaměstnanců s děkanem od 14:00 v prostorách fakulty

18. 10. - 16.11. Výstava 30.  let farmacie v Brně, Žerotínovo náměstí před budovou rektorátu

19. 10. Farmaceutická nálevka: Two Faces od 21:00

20. 10. Industry TALK: Kariéra ve farmacii

25. 10. Technologický den 

26. 10. 30 let farmacie v Brně 

GENERÁLNÍ PARTNEŘI FAKULTY

Prvním generálním partnerem fakulty je firma Oncomed , která se zabývá výrobou léčivých přípravků. Společnost byla založena v roce 2010 a je členem České asociace farmaceutických firem. Díky svým technologiím je Oncomed vhodný partner pro smluvní vývoj a výrobu injekčních přípravků

Druhým generálním partnerem je firma Medac. Více než 50 let se specializuje na vývoj, výrobu a prodej léčivých přípravků a diagnostik pro využití v onkologii. Rovněž nabízí preparáty z oblasti podpůrné terapie a lékové aplikační formy přizpůsobené specifickým potřebám pacienta. Díky spolupráci obou firem bylo možné zajistit transport, demontáž, zprovoznění, ale i samotné získání speciální výrobní linky, která bude sloužit pro přípravu lyofilizovaných léčivých přípravků, které se podávají pacientům formou injekcí. Užívána bude jak pro potřeby výzkumu a vývoje tak i pro výuku studentů.

 

PARTNEŘI FAKULTY

Partnerem se stala společnost Merck, ta byla založena v roce 1668 a patří mezi nejstarší farmaceutické a chemické společnosti na světě. V České republice působí od roku 1991. Jejich hlavní specializací je výzkum v přírodních vědách, ale i v oblasti elektroniky a vývoje nových materiálů a v neposlední řadě i zdravotnictví. Společnost je již dlouholetým sponzorem Technologického dne

Univerzitní semafor

Provoz fakulty se řídí univerzitním semaforem MU. Aktuální barva je BÍLÁ. Informace k aktuálně platným opatřením najdete zde.

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook