pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  2021-09
10. 9. 2021, 10:59

NEWSLETTER PHARM MUNI

FAKULTA

S příchodem podzimu většině zaměstnanců končí dovolené a fakulta začíná pomalu opět ožívat. Pěkného slunečného počasí jsme ale ještě využili k neformálnímu setkání zaměstnanců fakulty, které proběhlo první zářijový pátek odpoledne před budovou Farmacie II.
V polovině září se začátkem podzimního semestru usednou opět do lavic také studenti. Výuka se z velké části vrátí do starých kolejí a bude prozatím probíhat prezenčně.
A co nás čeká v nejbližší době? Na konci září se bude fakulta opět účastnit populární akce Noc Vědců, na konci října nás čekají oslavy 30. výročí znovuobnovení studia farmacie v Brně. 

STUDIJNÍ AGENDA

ORGANIZACE STUDIA

V souladu s aktuálními opatřeními bude výuka v podzimním semestru 2021/2022 zahájena standardně prezenčně.
Počet přítomných studentů na výuce v jedné místnosti je limitován na 150. Rozvrhové akce (přednášky některých povinných předmětů) s vyšším počtem zapsaných studentů budou zároveň streamovány a k účasti na prezenční výuce bude nutná registrace studentů.  
Ochrana dýchacích cest (respirátor) je povinná ve společných prostorech, při přechodu mezi výukovými akcemi. Studenti usazeni v lavicích a vyučující při poskytování vzdělání nemusí mít nasazený respirátor. 
Pro aktuální informace sledujte pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů.
V případě administrativních problémů souvisejících se studiem kontaktujte Studijní oddělení.

Podzim 2021
do 12. 9. 2021 zápis do semestru
do 12. 9. 2021 zápis předmětů/zápis do seminárních skupin
13. 9. 2021 – 17. 12. 2021 výuka (14 týdnů)
3. 1. 2022 – 11. 2. 2022 zkouškové období (6 týdnů)


Pokyny k závěru studia v MSP Farmacie v podzimním semestru 2021/2022.

Studijní katalog 2021/2022 je ke stažení zde. 

PERSONÁLNÍ

Přednostkou Ústavu aplikované farmacie se od 1. září stala proděkanka pro studium, Dr. Tünde Ambrus.

Manažerkou HR Award je nově Mgr. et Mgr. Kateřina Listopadová.

Oslavy 30 let farmacie v Brně proběhnou dne 26. 10. 2021. Na co se můžete těšit? V budově fakulty na slavnostní shromáždění akademické obce a na večer pro Vás chystáme program do kulturního centra Semilasso. 

V rámci oslav bude také od 18. 10. probíhat výstava o fakultě před budovou Rektorátu MU na Žerotínově náměstí. 

Podrobnější informace budou zveřejněny na samostatné webové stránce.
TECHNOLOGICKÝ DEN 2021
V rámci oslav také proběhne 25. 10. tradiční konference Technologický den.  Letošní ročník, jehož cílem je prezentovat nejnovější poznatky a novinky z oblasti farmaceutické technologie a příbuzných oborů, bude probíhat hybridní formou, je tedy možné se zúčastnit jak prezenčně, tak online. Více informací a registrace zde

SPOLUPRÁCE

SPOLUPRÁCE S APLIKOVANOU SFÉROU

Farmaceutická fakulta v současné době nastavuje komplexní systém partnerství s aplikovanou sférou. V rámci těchto partnerství budeme navazovat konkrétní spolupráci fakulty s firmami a dojde tak k užšímu propojení s praxí. Tyto spolupráce jsou přínosem jak pro fakultu tak i pro partnerské firmy.  Rozšíří se možnost zprostředkování činností fakulty v rámci smluvního výzkumu, spolupráce na projektech, ale i např. sponzorské doktorské pozice. V neposlední řadě bude možné více investovat do přístrojového a laboratorního vybavení fakulty. Partneři fakultě poskytnou mimo jiné další pohled na vzdělávání a různá odvětví farmaceutického průmyslu a celkový rozvoj oboru. Partnerství je rozděleno do tří úrovní a čtyř oblastí spolupráce (oblast vzdělávání a práce se studenty, oblast vědy a výzkumu, dalšího vzdělávání a popularizace vědy a oblast technického zázemí fakulty). Způsob i míru zapojení do jednotlivých činností budeme řešit s každou partnerskou firmou individuálně.  V tuto chvíli má fakulta tři partnery, u kterých se dokončují formální záležitosti pro nastavení efektivní spolupráce. S dalšími firmami jsou jednání v počínajících fázích. Těšíme se na další spolupráce a věříme, že tento krok přispěje ke zvýšení rozvoje a prestiže fakulty. 
Více informací k partnerství s fakultou naleznete na webu

VÝUKA

NOVÉ PŘEDMĚTY V CURRICULU

Pro semestr Podzim 2021 mají studenti zase o něco bohatší výběr předmětů.  V rozvrhu se opět objevila Veterinární farmakologie, jejímž cílem je rozšířit znalost studentů o specifika farmakologie a legislativy poskytování veterinární péče a specifika jednotlivých zvířat. Novinkou je pak předmět Interakce léčiva-člověk-životní prostředí, který se zabývá aktuálním tématem dopadu užívání různých skupin léčiv na životní prostředí. Studijní plán je také nově obohacen dvěma soft-skillovými předměty: Základy efektivní komunikaceStres management & Mindfulness. Ani studenti anglického studijního programu nepřijdou zkrátka, na ně čekají dva nové předměty: Soft skills in Pharmacy PracticeManagement in Pharmacy Practice.

 

PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ

INTERNÍ GRANTY MU

K 1. 9. byly vyhlášeny soutěže Grantové agentury MU (GAMU) v rámci podprogramů CAREER RESTART, INTERDISCIPLINARY, MASH, MASH JUNIOR a HORIZONS. Informační webinář se bude konat dne 15. 9. 
Dále mohou v rámci Interní grantové agentury MU (IGA MU) podávat do 10. 9. návrhy svých projektů do soutěže na podporu studentských grantů v oblastech výzkumu a vývoje doktorští studenti MU.

Více informací a informace o dalších projektových výzvách najdete na webu Projektové podpory FaF MU

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Letošní Přípravný kurz k přijímacím zkouškám bude začínat už na podzim. V plánu jsou dva běhy - první proběhne od října do prosince, druhý potom od ledna do března.  
V rámci tohoto kurzu si uchazeči oživí a doplní znalosti z chemiebiologie fyziky a připraví se nejen na oborové testy PHARM MUNI, ale i na jiné fakulty. Na závěr kurzu bude možnost absolvovat zkrácenou formou přijímací zkoušku nanečisto
Máte-li kolem sebe zájemce o studium na naší fakultě nebo maturanty, které čeká chemie, biologie nebo fyzika, určitě se jim náš kurz může hodit!

Více informaci o kurzu zde. 

Farmaceutická fakulta MU se letos opět zapojí do Noci Vědců, která proběhne 24. 9.! Tématem letošního ročníku je čas. V online programu se můžete těšit na zábavné vědecké video s navazujícím podcastem, které představí cestu léku z laboratoře do lékárny. V rámci doprovodného programu jsou připraveny kvízy, spojovačky a další aktivity, které ilustrují různou roli času ve farmacii, a také několik videí na jednoduché domácí léčivé receptury.

Více informací najdete v události Noci vědců.  

 

Stress-free and mindful

Ve dnech 20. - 24. 9. vždy dopoledne 8:00 - 12:30 bude probíhat softskillový kurz Stress-free and mindful. Kurz bude probíhat v angličtině a do naplnění kapacity je pro zaměstnance a DSP studenty FaF MU možné se zdarma přihlásit přes Obchodní centrum (zaměstnanci, DSP).
Více informací o kurzu najdete zde.

AKCE

LETNÍ ŠKOLA 3D TISKU

V termínu 23. – 27. 8. proběhla letní škola na téma „3D printing in pharmacy“ tedy 3D tisku ve farmacii. Účastníci z řad zahraničních i našich studentů měli možnost teoreticky se seznámit s některými metodami 3D tisku použitelnými ve farmacii a v průběhu prakticky zaměřených odpolední si s jejich pomocí připravit vybrané lékové formy pod vedením Dr.  Jana Elbla. Součástí kurzu byla i návštěva laboratoří skupiny Chobotix při VŠCHT v Praze, která se tímto tématem rovněž intenzivně zabývá, a exkurze u předního výrobce 3D tiskáren Průša Research (ta se z epidemických důvodů se nakonec nekonala, tak snad příští rok!).  

PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ AKCÍ

13. 9.  Začátek semestru PODZIM 2021

20. - 24. 9. kurz Stress-free & Mindful

24. 9. Noc Vědců 2021 

PŘEDSTAVUJEME

ÚSTAV APLIKOVANÉ FARMACIE

Experti na léky se musí orientovat i v ekonomice, právu a etice, ale i komunikaci a psychologii. Farmaceut skutečně není jenom lékárník v lékárně, ale je to odborník i na tvé zdraví, který se podílí na regulaci léčiv ve velkých firmách, či na ministerstvech.

 

Univerzitní semafor

Provoz fakulty se řídí univerzitním semaforem MU. Aktuální barva je BÍLÁ. Informace k aktuálně platným opatřením najdete zde.

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook