pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  2021-06
2. 6. 2021, 11:07

NEWSLETTER PHARM MUNI

FAKULTA

DĚKAN PROFESOREM

Děkan Farmaceutické fakulty, David Vetchý, byl dne 8. 5. 2021 na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy jmenován profesorem v oboru Farmaceutické technologie. 
Jmenovací dekret převezme z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy dne 4. 6. 2021.

STUDIJNÍ AGENDA

ORGANIZACE STUDIA

Od pondělí 31. 5. mohou zkoušky a konzultace probíhat fyzicky. Všichni studenti a zaměstnanci smí kvůli studijním a pracovním povinnostem vstupovat do budov MU, je-li to v souladu s aktuálními nařízeními vlády a platnými opatřeními univerzity (zde). Pro aktuální informace o způsobu ukončení jednotlivých předmětů sledujte IS MU, pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů.
V případě administrativních problémů souvisejících se studiem kontaktujte Studijní oddělení.

Jaro 2021
31. 5. 2021 – 9. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů)
23. 8. 2021 - 10. 9. 2021 prodloužené zkouškové období (3 týdny)

PRO STUDENTY 5. ROČNÍKU:

31. 5. - 4. 6.  termín obhajob diplomových prací
7. 6. - 11. 6.  termín státních závěrečných zkoušek
25. 6.           slavnostní promoce

STUDIUM

STIPENDIA PRO STUDENTY

Naše fakulta má nový stipendijní program.
Pro magisterské studenty je možnost získat stipendia za vynikající prospěch a také za tvůrčí činnost.
Doktorští studenti potom mohou získat finanční podporu pro výjezd do zahraničí.
Více informaci a podmínky jednotlivých stipendií najdete zde

VĚDA&VÝZKUM

GENDER STUDIES na FaF

Na fakultě začal nyní genderový audit, který poběží přibližně do července a jeho výsledky budou využity k tvorbě celouniverzitního plánu genderové rovnosti. Plán genderové rovnosti představuje strategii instituce k dosažení férového postavení všech zaměstnanců. Součástí genderového auditu na Farmaceutické fakultě bude dotazníkové šetření, skupinové i individuální rozhovory.
O aktuálních krocích budete průběžně informováni, včetně možnosti zúčastnit se rozhovorů.

 

VĚDA&VÝZKUM

XIX. NADNÁRODNÍ STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

I nadnárodní kolo Studentské vědecké konference letos proběhlo online, v pátek 14. 5. Naše fakulta zaznamenala velký úspěch, čtveřice našich studentů se umístila na prvních místech v chemické sekci i sekci farmaceutické technologie,  a na druhém místě v biologické sekci a třetím opět v sekci farmaceutické technologie. Více informací najdete zde

KAM PRO KNIHU?

Zaměstnanci a doktorandi fakulty mohou nově využít knihovních služeb Knihovny univerzitního kampusu (KUK), která sídlí v pavilonu B09 Univerzitního kampusu v Bohunicích. K nabízeným službám patří kromě těch výpůjčních i vzdělávací nebo podpora vědy a výzkumu. 

ALUMNI

Absolventi Farmaceutické fakulty v Brně

Před časem jsme vytvořili dotazník pro absolventy Farmaceutické fakulty v Brně a byli jsme zvědaví, kolik z nich nám odpoví. Celkem dotazník vyplnilo 451 absolventů, nejvíce odpovědělo těch, kdo končili v roce 2015.
A na co jsme se v dotazníku ptali? Například na to, v jakých zemích se naši absolventi nachází. Z odpovědí vyplynulo, že 90 % z nich pracuje v České republice, 4 % na Slovensku a 7 % v jiných zemích světa. Ve kterých? Podívejte se na mapku:

Jednou z dalších oblastí, na které se dotazník zaměřil, byla oblast uplatnění absolventů. A tady odpovědi dokonale boří mýtus - pokud stále existuje - že absolvent studia farmacie jde pracovat do lékárny. Ano, taková je většina, protože lékárníkem nikdo jiný než absolvent studia farmacie být nemůže, ale ta šíře uplatnění je mnohem mnohem větší. Krom odpovědí, zobrazených v grafu, do kolonky Jiné patří ještě například odborný rozvoj, ať už hotových farmaceutických asistentů nebo výuka na VOZŠ, laboratorní diagnostika nebo např. software pro farmaceutické firmy.

UNIE STUDENTŮ FARMACIE

Nové vedení USF

Unie studentů farmacie si zvolila nový tým vedení. Prezidentkou spolku se po prázdninách stane Jana Melicharová, tajemnicí Jaroslava Jamrichová a na pozici pokladníka setrvá Ondřej Smištík. Marta Víková doplní zmíněnou trojici na pozici Viceprezidenta pro vnitřní vztahy.

USF ale není jen o těchto čtyřech lidech. Velké dík patří všem jejím členům. Ve Výboru zůstalo několik neobsazených pozic, byli bychom moc rádi, kdyby se nám je podařilo obsadit dalšími členy, kteří by se rádi podíleli na studentském životě na naší fakultě.

PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ AKCÍ

2. 6. Správné zacházení (nejen) s léky s ohledem na životní prostředí

15. - 17. 6. Přijímací zkoušky do MSP

23. 6. Květinův den 2021

25. 6. Slavnostní promoce

PŘEDSTAVUJEME

ÚSTAV FARMAKOLOGIE A TOXIKOLOGIE

Dopad léčiv na živočišné modely a lidské tělo je velice podstatný a musí být hlavně bezpečný. Víš jak rychle se léčivá látka dostane do krve a kompletně se vyloučí z tvého těla? Víš, že mnoho léčiv je ve vyšších dávkách vysoce toxických? Rozdíl je jen v dávce.

 

Univerzitní semafor

Provoz fakulty se řídí univerzitním semaforem MU.  Aktuální barva je ZELENÁ. Informace k aktuálně platným opatřením najdete zde.

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook