pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  31. 5. 2023, 7:11

NEWSLETTER PHARM MUNI

Farmaceutická fakulta MU dostala zelenou pro nový studijní program

Dlouho očekáváná zpráva je konečně oficiální. Národní akreditační úřad udělil akreditaci novému bakalářskému studijnímu programu Kosmetické prostředky, který bude otevřen novým uchazečům již v následujícím akademickém roce. Nový studijní program znamená pro Farmaceutickou fakultou veliký úspěch a potenciál v náboru nových studentů a rozšiřování aktivit celé fakulty. „Rád bych poděkoval a opravdu si vážím práce všech kolegů, kteří se na přípravě nového bakalářského studijního programu podíleli,“ říká děkan fakulty David Vetchý. Zájemci o studium by se proto měli mít opravdu na pozoru a sledovat oficiální komunikační kanály fakulty. Podávání přihlášek ke studiu i přijímací zkoušky se uskuteční během letních měsíců.

Poslechněte si podcast s panem děkanem Vetchým

Děkan Farmaceutické fakulty David Vetchý se rozpovídal pro platformu Life Sciences o historii a současnosti studia farmacie v Brně, uplatnění našich absolventů a dalších plánech, které s fakultou má. Řeč byla také o vědě a výzkumu, v čele s velice významným projektem ERA Chair financovaným Evropskou unií. V neposlední řadě mluvil pan děkan o přípravě a akreditaci nového studijního programu Kosmetické prostředky. Podcast je k dispozici na platformách YouTube, Spotify, Apple podcast nebo Google. Odkazy naleznete zde.

Studenti Farmaceutické fakulty MU vycestovali na EPSA kongres do Slovinska

Vědecké přednášky, soft-skillové tréninky, motivační semináře, kazuistiky, neodolatelné jídlo, okouzlující příroda, milí a empatičtí lidé, či vyhřáté wellness? Takový byl v kostce letošní EPSA kongres. Účast studentů na Annual Congress pořádaný European Pharmaceutical Students' Association podpořila finančně také naše fakulta.

MUNI Day se opravdu povedl

Ve čtvrtek 11. května se konal každoroční oblíbený MUNI Day, kterého se aktivně účastnily všechny fakulty MU. Na den, ve kterém bylo vyhlášeno rektorské volno a stejně tak si mohli jít volně zasportovat také zaměstnanci fakult, se všichni velice těšili. V tělocvičnách fakulty sportovních studií bylo možné se od rána zapojit do skupinových cvičení, od nejrůznějších typů jógy, přes salsu až po bojově laděné lekce sebeobrany. V míčových halách se souběžně konaly týmové turnaje. Od dvou hodin se začalo plnit publikum v hale míčových sportů, kde se udála odveta florbalového derby mezi výběrem rektorátu a výběrem fakultním. Naši fakultu reprezentoval pan proděkan Jakub Treml. Vše zakončilo příjemné neformální odpoledne spojené s občerstvením a povídáním u piva.

Nadnárodní kolo studentské vědecké konference 2023

V sídle Zentivy proběhlo ve čtvrtek 4. května již 21. nadnárodní kolo studentské vědecké konference. Letošním organizátorem byla Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity. Na nadnárodní kolo studentské vědecké konference byli vysláni studenti ze čtyř farmaceutických fakult (v Brně, Hradci Králové, Košicích a Bratislavě), kteří byli nominováni odbornými komisemi ve fakultních kolech SVK. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům.

Sekce biologická: 2. místo Anna Chadimová
Sekce chemická: 3. místo Ivana Machalová
Sekce farmaceutické technologie: 1. místo Daniela Hlavatá

Výroční konference EAFP 2023

Členové vedení FaF se ve dnech 17.-19. května 2023 zúčastnili tradiční výroční konference Evropské asociace farmaceutických fakult (EAFP), která se letos konala ve španělské Valencii. Hlavním tématem konference byla „Udržitelnost ve farmacii, farmaceutické praxi a vzdělávání“. Konference se zúčastnili vedoucí představitelé a další zástupci farmaceutických fakult z evropských i některých mimoevropských zemí.

MU získala stavební povolení na strategický projekt MUNI BioPharma Hub

Projekt MUNI BioPharma Hub za cca 2,5 miliardy korun představuje unikátní spojení moderních výukových prostor Farmaceutické fakulty MU a špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární medicíny. Podle naplánovaného harmonogramu by výstavba MUNI BioPharma Hubu měla být zahájena v srpnu letošního roku. Naše fakulta bude díky novým prostorám schopna nabídnout také nové studijní programy reagující na aktuální situaci na trhu práce a přijmout do prvních ročníků větší počet studentů, než tomu bylo doposud. Pokud vše půjde podle plánu, provoz MUNI BioPharma Hubu by měl být spuštěn v polovině roku 2026. Více najdete v článku zde.

Jak se Vám líbí MUNI merch?

Milí zaměstnanci, prosíme o vyplnění dotazníku, který připravili studenti ECON MUNI v rámci studijního předmětu Marketingový výzkum na téma MUNISHOP – zákaznické chování a vnímání značky.  Jedná se o součást většího výzkumu zaměřeného na cílovou skupinu Zaměstnanci.

Najdete jej na tomto odkazu www.bit.ly/3V79aMn, vyplnění Vám zabere 5 až 10 minut.
Dotazník bude možné vyplnit do 11. 6. 2023.

HR Award

HR Award informační okénko

V květnu jsme na naší fakultě přivítali Finanční manažerku projektů Vendulu Hálkovou a do marketingového týmu nastoupila Daniela Hlavatá.

 

Členové řídícího výboru HR Award se sešli nad akčním plánem HRS4R (HR Excellence in Research), aby prodiskutovali další kroky, které budou podniknuty během implementační fáze. Z již zrealizovaných akcí stojí za zmínku vytvoření příručky a prezentace pro nové zaměstnance. Dokument obsahuje důležité informace a má pomoct nováčkovi zorientovat se v novém prostředí během prvních týdnů. Také jsme spustili e-adaptaci v aplikaci Inet, aby personalista, zaměstnanec a vedoucí měli všechny informace pohromadě a nezapomněli na jednotlivé kroky díky automaticky odesílaným upomínkám.

 

Manažerka HR Award se zúčastnila přednášky Mary Kate O'Regan k ocenění HR Award, která se konala v Praze pod záštitou Střediska společných činností AV ČR. Dopolední část byla zaměřena na výhody HR Excellence in Research a jak se připravit na Interim Assessment, které nás čeká příští rok v červnu. Odpoledne Mary Kate mluvila o krocích, které by měly být dodrženy před on-site návštěvou hodnotitelů HR Award.

 

Od 1. července 2023 se podle Vnitřního mzdového předpisu Masarykovy univerzity zvyšuje mzdový tarif pro akademické i ostatní zaměstnance.

 

Odbor pro personální řízení rektorátu MU pořádal seminář na téma “Flexibilní možnosti práce na MU v návaznosti na slaďování pracovního a osobního života”. Nejdříve byla představena pozitiva i negativa flexibilního pracovního režimu a trend ve vývoji home-office na evropských trzích práce. Poté byla teoretická část doplněna o praktické zkušenosti se zaváděním flexibilních úvazků v různých firmách, institucích i na půdě MU. Účastníci se obeznámili s kroky k úspěšné implementaci flexibilních forem práce na pracovišti, s nastavením pravidel a konkrétními nástroji, jak měřit efektivitu práce svých podřízených.

Studijní agenda

Pro studenty 5. ročníků

29. 5. - 16. 6.   Státnicové období

 

Studijní agenda

Organizace jarního semestru

22. 5. - 30. 6.     Zkouškové období

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook