pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  2021-0708
2. 7. 2021, 10:38

NEWSLETTER PHARM MUNI

FAKULTA

ROK NA MUNI

Rok se s rokem sešel a 1. července je to rok, co se Farmaceutická fakulta stala znovu součástí Masarykovy univerzity. Návrat fakulty loni na jaře jednomyslně odhlasovali senátoři akademických senátů tehdejší Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, jíž byla fakulta součástí od roku 1991, i Masarykovy univerzity, kam patřila už v letech 1952-1960.
Co všechno máme za sebou a kam jsme posunuli?
Přesun na MU pro nás znamenal spoustu změn – ať už to byla změna v organizaci výuky, informačních systémů, zapojení do celouniverzitních aktivit. Do všeho jsme se ale pustili s vervou a zdá se, že jsme to úspěšně zvládli.
Díky větší samosprávě fakult na MU bylo po přesunu nutné na fakultě vytvořit nová pracoviště, jako vlastní IT, personální nebo ekonomické oddělení.
Pod vedením děkanky doc. Radky Opatřilové byl tým proděkanů z původních dvou rozšířen na čtyři. Dále byl znovuustaven fakultní akademický senát, jehož předsedou se stal prof. Karel Šmejkal. V březnu letošního roku potom proběhly první děkanské volby na MU a vedení fakulty převzal současný děkan prof. David Vetchý.
Jediné, co zůstalo nezměněno, je umístění fakulty v areálu Veterinární univerzity Brno na Palackého třídě. Alespoň prozatím, protože už od začátku se jedná o budoucím začlenění fakulty do areálu bohunického Kampusu.
Do toho všeho jsme se ještě museli popasovat s hybridní výukou a omezeními spojenými s pandemií koronaviru. První absolventi magisterského studijního programu Farmacie pod hlavičkou MU vzešli již z podzimního termínu státních zkoušek loni v září, teď v červnu poprvé proběhly slavnostní promoce v aule Právnické fakulty MU. Také máme již několik absolventů rigorózního řízení a doktorských studijních programů, kteří své tituly získali na Masarykově univerzitě.
A co nás čeká? Aktuálně největším tématem budou oslavy 30. výročí znovuobnovení studia farmacie v Brně, které proběhnou na podzim. Dále bude fakulta usilovat o akreditaci nových studijních oborů Kosmetologie.

STUDIJNÍ AGENDA

ORGANIZACE STUDIA

Od pondělí 28. 6. platí nejmírnější pravidla pro vstup do budov MU. Podrobnější informace najdete zde. Pro aktuální informace o výuce sledujte IS MU, univerzitní email, pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů.
V případě administrativních problémů souvisejících se studiem kontaktujte Studijní oddělení.

Jaro 2021
31. 5. 2021 – 9. 7. 2021 zkouškové období (6 týdnů)
23. 8. 2021 - 10. 9. 2021 prodloužené zkouškové období (3 týdny)

Podzim 2021
26. 7. 2021                           zveřejnění rozvrhu
do 1. 8. 2021                       registrace předmětů
1. 8. 2021 – 12. 9. 2021       zápis do semestru
2. 8. 2021 – 12. 9. 2021       zápis předmětů/zápis do seminárních skupin
13. 9. 2021 – 17. 12. 2021   výuka (14 týdnů)
3. 1. 2022 – 11. 2. 2022       zkouškové období (6 týdnů)


Studenti posledního roku studia – zvláštní rozpis výuky (bude upřesněn).

AKADEMICKÝ SENÁT

AKADEMICKÝ SENÁT

Na mimořádném zasedání Akademického senátu dne 14. 6. proběhlo několik organizačních změn. Novým předsedou AS FaF MU byl zvolen dosavadní místopředseda Dr. Tomáš Goněc, novým místopředsedou za komoru akademických pracovníků byl zvolen Dr. Petr Mokrý, oba z ÚCHL.

Další změny proběhly také ve složení Ekonomické komise.  Noví členové jsou zveřejněni zde.

Senát dále vyslovil souhlas s navrženými členy Vědecké rady a schválil změny Organizačního řádu fakulty.

VĚDECKÁ RADA FAKULTY

NOVÁ VĚDECKÁ RADA

Na základě předchozího souhlasu fakultního akademického senátu jmenoval děkan Farmaceutické fakulty David Vetchý Vědeckou radu v novém složení.

První zasedání nové Vědecké rady FaF MU se uskuteční ve středu 30. 6. 

 

STUDIJNÍ AGENDA

Promoce na FaF MU

Farmaceutická fakulta má první stovku absolventů, kteří po 60 letech převzali diplomy s logem MU

Personální agenda

VOLNÁ MÍSTA NA FAKULTĚ

Aktuálně má fakulta vypsaná dvě výběrová řízení na pozice:

  • Akademický pracovník/Přednosta ústavu aplikované farmacie
  • Manažer HR Award

Zájemci se mohou hlásit do 31., resp. 4. 7.  Více informací zde

Oslavy 30 let farmacie v Brně proběhnou dne 26. 10. 2021. Na co se můžete těšit? V budově fakulty  na slavnostní shromáždění akademické obce a v Univerzitním kině Scala na komponovaný program O farmacii vážně i nevážně.
Více o průběhu akce zde, podrobnější informace budou zveřejněny na samostatné webové stránce.

HR AWARD

Dotazníkové šetření HR Award přilákalo pozornost zaměstnanců

Během června měli zaměstnanci příležitost v rámci dotazníkového průzkumu vyjádřit svůj pohled na to, jak vnímají současný stav výzkumného prostředí a úroveň péče o zaměstnance na Farmaceutické fakultě. Zapojilo se téměř 60 % zaměstnanců, což je nadprůměrný výsledek a velmi si tohoto zájmu ceníme.
Respondenti odpovídali na otázky ohledně současného stavu úrovně pracovních podmínek, slaďování osobního a pracovního života, získávání zaměstnanců, jejich hodnocení a oceňování, pracovního prostředí a dalších důležitých oblastí pro rozvoj kvalitních pracovních podmínek pro zaměstnance.
S výsledky Vás seznámíme v průběhu léta, budou využity dále při tvorbě GAP analýzy a návazného akčního plán HR Award, a současně jako podklad pro genderový audit fakulty. 
Všem zúčastněným velmi děkujeme za jejich účast!

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Program Institutu celoživotního vzdělávání byl v posledním půlroce pestrý:

Od poloviny února do konce května proběhly dvě série Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám. Každá série zahrnovala celkem 40 hod online přednášek a byla zakončena přijímací zkouškou nanečisto, kde si účastníci mohli vyzkoušet, co je čeká. Celkem přípravný kurz v letošním roce absolvovalo 110 účastníků, na tvorbě obsahu se podílel kolektiv 11 přednášejících z Ústavů chemických léčiv, farmakologie a toxikologie a farmaceutické technologie. Jaká byla zpětná vazba od účastníků? 
"Přijímací kurz se mi velmi líbil, vše bylo hezky a přehledně udělané, bez problémů se dalo pochopit. Ve videích bylo shrnuto vše důležité a dá se podle toho dané téma hezky zopakovat."
"Som veľmi spokojná s prednáškami, ktoré boli jasné, stručné, učivo veľmi dobre vysvetľené, zohľadňovali všetko potrebné 🙂"
Další online akcí byl v květnu interaktivní workshop Prezentace nebo projev... Proč ne?, který vedli jako lektoři Dr. Valentová a Mgr. Kňažek a měl celkem 5 účastníků. Co na něj říkali? 
"Kurz byl skvělý, líbila se mi přátelská atmosféra. Oba lektoři byli dobře připraveni a vstřícní. Měla jsem trochu strach z online prostředí a sdílení záznamu z kamery, ale i díky nízkému počtu účastníků to bylo nakonec fajn."
"Kurz hodnotím velmi pozitivně. Líbily se mi všechny tři bloky. V každém jsem si našla něco přínosného, co mi usnadní přípravu na projevy a prezentace."
Na podzim plánovaný blok přednášek na téma „Léčiva v životním prostředí“ uvedla doc. Opatřilová úvodní přednáškou Správné zacházení (nejen) s léky s ohledem na životní prostředí (2. 6.), které se účastnilo 36 posluchačů.
O kurzu informoval jak univerzitní magazín eMko, tak Události v regionech. A 
zpětná vazba účastníků?
"Kurz byl velice příjemný. Téma je rozhodně zajímavé, některé věci, které zazněly, byly pro mě nové, jiné byly připomenutím. Myslím, že každý si tam mohl najít své. Jsem ráda, že na úvodní kurz budou navazovat další. Myslím, že je dobré mít cyklus přednášek, pak je možné jít více do hloubky."
"Hlavní dojem byl, že paní docentka opravdu ví, o čem mluví, a svoje znalosti umí využívat v praxi. To je pro mě velmi důležité. Odborně pro mě byla přednáška přínosná, i když byla hodně všeobecná (což je, vzhledem k časové dotaci, samozřejmé). "
V letošním roce připravuje Institut například kurz o odvykání kouření, již zmiňovaný blok přednášek o léčivech v životním prostředí, cyklus přednášek z oblasti kosmetiky, managementu ve farmacii nebo soft-skillové kurzy v angličtině pro české i zahraniční zájemce. Pro více informací sledujte webové stránky.

#MUNIPOMAHA

Masarykova univerzita nabízí pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem. Pokud se chcete zapojit, sledujte aktuální žádosti o pomoc v aplikaci MUNI pomáhá. Dále je zřízen transparentní účet pro finanční příspěvky.

Studenti MU z postižených míst mohou využít psychologickou poradnu Poradenského centra MUNI. Navíc mají okamžitě možnost čerpat stipendium ze stipendijního programu rektora na podporu studentů v tíživé životní situaci.

 

Výstava léčivých rostlin v Brně

Do 4. 7. je možnost navštívit tradiční, již 59. Výstavu léčivých rostlinCentru léčivých rostlin pod Kraví horou. Přístupná je každý den od 9 do 18 hod. 

Areál je potom mimo čas konání výstavy pro veřejnost otevřený až do září v po, út, čt, pá od 8 do 15 hod a ve st od 8 do 18 hod.

Píšete rádi a chcete přispět k popularizaci vědy na MU? Zapojte se do MUNI literární výzvy. Rektorát MU vyhlašuje sbírku vědeckých příběhů, pohádek nebo třeba komiksů.
Sběr textů probíhá do 30. 9. 2021 na adrese literarnivyzva@rect.muni.cz.
Texty z letošního pilotního ročníku budou v online podobě zpracovány do popularizačních akcí v průběhu podzimu/zimy 2021.

PŘEDSTAVUJEME

ÚSTAV FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE

Samotná léčivá látka nestačí, musí se nějak dostat do lidského organismu. Zajímá tě, jak se sypký prášek dostane do tablety, léčivo do tobolky, čípku, či náplasti? Víš, že umíme vytvořit léčiva, která se ti nerozpustí v kyselém prostředí žaludku, ale až v tlustém střevě?

 

Univerzitní semafor

Provoz fakulty se řídí univerzitním semaforem MU.  Aktuální barva je BÍLÁ. Informace k aktuálně platným opatřením najdete zde.

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook