pharm.muni.cz  |  muni.cz  |  25. 1. 2022, 12:47

NEWSLETTER PHARM MUNI

STUDIJNÍ AGENDA

Jarní semestr je za dveřmi!

Zkouškové období pomalu končí a vrcholí přípravy na jarní semestr 2022. Všichni doufáme, že se znovu na živo setkáme v učebnách v pondělí 14. 2. 2022.

Provoz fakulty se nadále řídí univerzitním semaforem. Od 22. 11. 2021 stále platí žlutý stupeň, který prezenční výuku za zpřísněných podmínek umožňuje. Vzhledem k tomu, že se začátkem výuky nebudeme schopní dodržovat předepsané rozestupy 1,5 m, od 14. 2. přechází Farmaceutická fakulta MU do  režimu O – N –T (podmínkou účasti na výuce bude splnění jedné z těchto podmínek: očkování – nemoc – testování). O případných změnách pravidel vás budeme informovat. Veškeré informace a přehled aktuálních opatření najdete také na fakultních webových stránkách: pharm.muni.cz/koronavirus.

Pro aktuální informace sledujte také pokyny vyučujících, příp. garantů předmětů.
V případě administrativních problémů souvisejících se studiem kontaktujte Studijní oddělení.

Organizace jarního semestru:

  • Do 13. 2. 2022: Zápis do jarního semestru
  • Do 13. 2. 2022: Zápis předmětů a seminárních skupin (změny v zápise do 27. 2. 2022)
  • 14. 2. 2022 – 23. 5. 2022: Výuka
  • 14. 5. 2022 – 1. 7. 2022: Zkouškové období.

Zde najdete pokyny k závěru studia v MSP Farmacie v jarním semestru 2021/2022. 

Užitečné materiály pro tvorbu diplomové práce (pokyny, návody, doporučení pro diplomanty) se nachází na tomto odkaze.

Studijní katalog 2021/2022 je ke stažení zde.

Příležitost

Zapojte se do soutěže Start Start Your Business!

Masarykova univerzita vyhlašuje druhý ročník soutěže Masarykovy univerzity Start Your Business. Do soutěže se může přihlásit každý student nebo tým studentů Bc., Mgr. nebo PhD. programu, který má zajímavý nápad na dobrý produkt nebo službu.

Co můžete získat:

  • finanční podporu pro svůj vlastní business – až 400 000 korun
  • mentorskou podporu a pomoc od odborníků
  • síť kontaktů mezi dalšími podnikavými studenty
  • zkušenosti s prezentací svých nápadů a plánů před ostatními
  • možnost mezinárodní mobility v rámci projektu EDUC

Přihlašování je možné do 28. 2. Více informací najdete zde: https://bit.ly/StartYourBusinessMUNI

Partnerství

Nový partner farmaceutické fakulty

Od ledna se novým významným partnerem fakulty stala společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s. V ČR provozuje lékárny Dr. Max. s více než 460 pobočkami a vlastním e-shopem představuje největší lékárenskou síť v ČR. Společnost klade důraz na odborný růst a profesionalitu zaměstnanců, orientaci na pacienta a současně na moderní farmacii. Partnerství s fakultou bude na bázi spolupráce se studenty, spoluutváření odborného života na fakultě v oblasti vědy a výzkumu či popularizace farmaceutického průmyslu. Děkujeme!

Výzva

Angelini University Award: Řešení Zdravotní Krize

Nepropásněte příležitost získat nové zkušenosti a přispět svými nápady! Angelini University Award vyzývá vysokoškolské studenty všech oborů, aby připravili svůj vlastní projekt pro zlepšení kvality života. Motto letošního ročníku je Řešení zdravotní krize. Přihlásit se můžou studenti bakalářských, magisterských i doktorských programů. Při vypracování projektů je možné přistupovat krativně a využívat různé přístupy: ekonomický, humanitní nebo například technologický.

Více informací, pravidla a harmonogram soutěže najdete na webových stránkách výzvy: www.angeliniaward.cz

Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2022!

 

 

Post-doktorandské pozice v Barceloně

Katalánská mezinárodní univerzita v Barceloně (Universitat International de Catalunya) nabízí volnou pozici pro postdoc. uchazeče, kteří ukončili studium v rozmezí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
Jedná se o dvouletý kontrakt pro JUAN DE LA CIERVA formación.
Deadline pro podání přihlášky je 30. 1. 2022.


Více informací o pozici a požadavcích naleznete v tomto odkaze.

PERSONÁLNÍ

Novou manažerkou vnějších vztahů a marketingu je Mgr. Sára Cigánková.

Správu sociálních sítí má nově na starosti Daniela Hlavatá. 

ocenění

Cenu prorektorky za excelentní studium získala Veronika Leláková

Ceny za excelentní výsledky v doktorském studiu na Masarykově univerzitě udělila v prosinci prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová čtyřiceti párům absolventů a jejich školitelů. Za svou práci ve studijním programu Farmakognozie byla oceněna také Veronika Leláková se svým školitelem Janem Hoškem. 

Ocenění byli vybíráni na základě jejich úspěšného ukončení doktorského studia ve standardní době čtyř let prodloužené maximálně o jeden rok a současného získání velmi kvalitních výsledků výzkumu zahrnutých v disertační práci. Toto ocenění je nové a prorektorka Pospíšilová plánuje oceňovat úspěšné doktorandy a jejich školitele každoročně.

E-mail  newsletter@pharm.muni.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook