STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

MAGISTERŠTÍ STUDENTI

25. 4. 2023

 
O Konferenci

Kdo se může zúčastnit?

Aktivně se mohou účastnit studenti magisterských programů Masarykovy univerzity, kteří mají zájem prezentovat svůj výzkum v oblasti farmacie a získat zpětnou vazbu odborníků v oboru.

Dále se mohou účastnit studenti, akademičtí pracovníci a vědci, kteří si chtějí prezentace poslechnout a nechat se inspirovat.

Pozn.: U příspěvku je možné uvést sdílené prvoautorství, studenti pak ale musí vystoupit s prezentací společně. V případě výhry si stipendium rozdělí rovným dílem.

Jaký je harmonogram?

 • Začátek registrace 13. února 2023
 • Deadline pro přijímání abstraktů 31. března 2023 v 23:59 hod.
 • Konference 25. dubna 2023

Jaký bude formát?

Účastníci budou mít 10 minut pro prezentování výsledků své vědecké práce, po čemž bude následovat pětiminutová diskuse. Studenti mohou prezentovat jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Na základě počtu a typu přihlášených příspěvků bude odborný program konference rozdělen do dílčích sekcí. Předpokládané členění na odborné sekce je následující:

 • Chemická sekce
 • Biologická sekce
 • Sekce farmaceutické technologie
 • Sekce sociální a klinické farmacie

Co se bude hodnotit?

Odborná komise bude hodnotit tyto parametry:

 1. Kvalita abstraktu
 2. Srozumitelnost a úroveň prezentace
 3. Dodržení časového limitu pro prezentaci
 4. Podíl studenta na práci
 5. Schopnost reagovat v diskusi

Kde se bude SVK konat?

Vlastní konference proběhne 25. dubna 2023 v prostorách FaF MU.

 

Proč se mám zúčastnit?

V každé ze čtyř sekcí budou odbornou komisí vybrány tři nejlepší práce a jejich autoři budou oceněni finančně formou stipendia a bude jim slavnostně předán diplom (v případě jiného počtu odborných sekcí bude počet oceněných prací poměrově upraven). Odborná komise vybere z pregraduálních studentů naší Farmaceutické fakulty reprezentanty do Nadnárodního kola Studentské vědecké konference (květen 2023, Praha, Zentiva), na které se setkají studenti 4 univerzit se studijním programem Farmacie (FaF UK v Hradci Králové, FaF MU v Brně, FaF UKo v Bratislavě a UVLF v Košicích). Zástupce České farmaceutické společnosti navíc vybere práci, které bude udělena cena České farmaceutické společnosti ČLS JEP.

Studentům, kteří budou pokračovat v následném studiu doktorských programů Farmaceutické fakulty, bude umožněno zapsat si předmět Publikační činnost a získat za tuto aktivitu kredity.

Zároveň je SVK zapsána do aktivit, díky nimž studenti mohou získat CAS (Certifikát aktivního studenta).

Jak mám připravit abstrakt?

Abstrakt musí být v anglickém jazyce. K vytvoření abstraktu použijte šablonu abstraktu. Inspirovat se můžete ve Sbornících abstraktů z minulých let, které najdete v Archivu sborníků.

Abstrakt ve formátu SVK-PříjmeníJméno.docx nahrajte prosím zde:

Nahrejte abstrakt

Jak se mohu přihlásit?

Registrace pro aktivní účastníky společně se zasláním abstraktu byla uzavřena 31. 3. 2023.

Pasivní účastníci konference se neregistrují, můžete si tak přijít poslechnout prezentace 25. dubna a nechat se inspirovat.

Organizační komise

doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc., proděkan pro výzkum, doktorské studium a transfer technologií FaF MU
Mgr. Adéla Lamaczová
Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.
PharmDr. Tereza Padrtová, Ph.D.
Hana Magdalena Klanicová

V případě dotazů nás kontaktujte na svk@pharm.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info