Magisterské studium pro ukrajinské uchazeče

E-PŘIHLÁŠKA

Magisterský studijní program Farmacie

 • Forma studia: prezenční
 • Standardní doba studia: 5 let (10 semestrů)
 • Titulu udělený absolventům: magistr (Mgr.)
 • Ukončení studia: obhajoba diplomové práce + státní závěrečné zkoušky
 • Přihláška otevřená: 15. 4. 2022 - 31. 5. 2022
 • Přijímací zkouška: 17.6.2022
 • Výsledek přijímací zkoušky: do 30.6.2022
 • Zápis do studia: individuálně
 • K zápisu je nutná úředně ověřená kopie nostrifikace dokladu o středoškolském zahraničním vzdělání nebo čestné prohlášení, že uchazeč absolvoval střední školu s maturitou. V rámci ověření totožnosti při zápise musíte doložit status uprchlíka. 
 • Začátek akademického roku: 1.9.2022
 • Začátek výuky: 12.9.2022
 • Úspěšný uchazeč může začít studovat předměty v českém studijním programu Farmacie, jakmile dosáhne jazykové úrovně B2 z českého jazyka, kterou ověří Centrum jazykového vzdělávání MU. Každý uchazeč se statusem uprchlíka má možnost se přihlásit na kurz češtiny. V případě, že nebude mít uchazeč odpovídající znalost češtiny na začátku semestru, bude mu zapsán intenzivní kurz českého jazyka, za který může získat kredity.

Profil absolventa magisterského studijního programu Farmacie představuje znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti přípravy a výroby léčiv a hodnocení jejich základních požadovaných vlastností, farmakologie a farmakoterapie, ekonomických, právních a etických zásad profese, lékové politiky, informační a konzultační činnosti, likvidace biologicky aktivních látek, hodnocení vědeckých údajů týkajících se léčiv, spolupráce s dalšími odborníky ve zdravotnictví a souvisejících oblastech.

Absolvent magisterského studijního programu Farmacie je odborně způsobilý k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta v souladu se Směrnicí 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Proč studovat farmacii na Masarykově univerzitě?

100%

zaměstnanost absolventů

KARIÉRA

rozličné kariérní možnosti

24

měsíců v zahraniční v rámci studijních mobilit

MNOHO

praktické výuky během studia

NABÍDKA

vybraných předmětů ostatních fakult MU

Brno

je studentské město

ČESKÁ REPUBLIKA

je jedna z nejbezpečnějších zemí světa

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info